POVIŠENI PODOVI

(PODOVI SA PRISTUPOM)

Povišeni podovi sa pristupom su građevni elementi koji se mogu prilagoditi svakom tipu gradnje, bilo novoj građevini ili rekonstrukciji postojećeg objekta. Cijenjeni su među arhitektima, jer pružaju veliku slobodu i jednostavnost u projektiranju i prilagodljivi su jednako u fazi projektiranja kao i za vrijeme gradnje. To znači, da planiranje nije sputano ograničenjima tradicionalnih sistema gradnje što daje slobodu arhitektima u izražavanju svoje kreativnosti.

Premda će arhitekti i dalje djelovati kao koordinatori grupama specijalista odgovornim za razne instalaterske sisteme, povišeni podovi sa pristupom im nude slobodu od krutih shema i fiksnih planova a također i kontinuirane suradnje sa tim specijalistima na koju su tradicionalno prisiljeni.

Efikasnost jedne organizirane građevine je uvjetovana funkcionalnošću njezine infrastrukture. Za racionalno korištenje prostora od temeljnog je značaja stvoriti adekvatan sustav mreže distribucije infrastrukture (električne energije, rasvjete, vode, klimatiziranog zraka, toplog i rashlađenog medija za klimakomore, itd.), prijenosa signala (telefona, interne komunikacije, telexa, podataka, itd.) i automatike (kontrole, sigurnosni sustavi, protupožarna dojava, itd.).

Postoji temeljna kontradikcija unutar građevine koja je građena da traje nepromijenjena izvjesni veći broj godina i građevne infrastrukture, koje se zbog nužnosti moraju mijenjati i prilagođavati potrebama korisnika zgrade.

Tradicionalni način ugradnje instalacija u konstrukciju zgrade, makar i djelomično (ožičenje, cijevi, provodnici, itd.) postavlja ozbiljnu prepreku dinamičnoj preobrazbi ureda.

Uniflair sistem povišenih podova donosi radikalno i beskompromisno rješenje ovih problema stvarajući ispod površine ogromni prostor za provedbu instalacija, onoliko velik kolika je veličina poda, slobodan od prepreka i dostupan u svakoj točki u svako vrijeme.

Mreže instalacija objekta se mogu slobodno planirati i razvoditi po podnoj podlozi u optimalnoj dispoziciji čak i nakon što su završeni svi građevinski radovi. Pored toga što se planiranje i izvedba gradnje može umnogome pojednostaviti, ovaj novi način rada, uz pravilno planiranje, može značajno smanjiti vrijeme potrebno za gradnju i montaže. Pomicanje i rad na izvodima instalacija postaje jeftin i jednostavan postupak koji se može izvršiti u najkraćem vremenu uz minimalno ometanje.

Lako je zato shvatiti zašto povišeni podovi sa pristupom, sinteza visokokvaltetne prefabrikacije bez žrtvovanja na polju estetike i funkcionalnosti, omogućuju značajno smanjanje troškova gradnje i opremanja u usporedbi sa tradicionalnim načinom.

Adaptacija postojećih građevina ili preinaka industrijskog u poslovni prostor često su zahtjevniji od gradnje novog objekta od početka. Potreba smještaja nove infrastrukture podudara se sa razlikama u razinama podova i drugim fizičkim preprekama koje često zahtijevaju obimne radove rušenja i ponovnog građenja koji povlače prevelike troškove i predugo vrijeme trajanja tih radova.

Šupljina ispod Uniflair povišenog poda s druge strane služi za smještaj svih potrebnih instalacija bez nepovoljnog utjecaja na građevinske radove i može se postaviti nakon što su završeni svi “mokri” radovi (žbukanja, ličenja i sl.) osiguravajući na svakoj podnoj razini željenu izniveliranu završnu podnu površinu.

Komponente Uniflair povišenih podova sa pristupom su razvijene sa posebnom pažnjom za detalje obzirom na sve aspekte sigurnosti. Svojstva otpornosti na požar ( do 100 minuta direktne izloženosti, ovisno od tipa panela), elektroprovodljivost (potkonstrukcija se može koristiti za uzemljenje), antistatička svojstva, nosivost na statičko i dinamičko opterećenje su u skladu na najvišoj razini sa svim relevantnim standardima i dokumentirani atestima laboratorijskih ispitivanja.

 

©2003. sva prava pridržana